Laster...

VILKÅR OG BETINGELSER GLAMIRA.no

Introduksjon

Vilkår og Betingelser for netthandelen GLAMIRA.no

1. Introduksjon

(a) Leverandøren spesialiserer seg innen smykker og tilbehør, som blir tilbudt via nettbutikksystemet Glamira.no. Disse generelle vilkår og betingelser gjelder alle tilegnelser av produkter og tjenester av Kunden fra Leverandøren, dersom ikke annet er spesifisert.

(b) Innen disse Vilkårene og Betingelsene blir kunden definert som et privat individ som inngår i en transaksjon med leverandøren kun for private og personlige grunner, og for ingen annen kommersiell eller freelance aktivitet der kunden på andre måter er involvert. Entreprenøren- , i disse vilkårene og betingelsene er ethvert privat individ, lovlig person eller partnerskap med lovlig identitet som går inn i en transaksjon som en del av deres kommersielle- eller freelance- aktiviteter.

(c) All avvik fra, motsigelse fra, eller tilskudd til noen av de følgende vilkårene og reglene vil føre til at en kontrakt er ugyldig om det ikke er inngått en tidligere avtale mellom kjøperen og leverandøren.

(d) Rettigheter reserveres for å gå over disse Vilkårene til enhver tid ved å endre denne siden. Oppdaterte vilkår vil erstatte alle tidligere versjoner av Vilkårene.

(e) Bruk av denne siden (inkludert tilgang, surfing og registrering på Siden) bekrefter en ubetinget enighet om å bindes av disse Vilkårene og underleggelse av videre etterlevelse av disse Vilkårene.

2. Konklusjon av Kontrakten

(a) Leverandørens tilbud kan endres når som helst, uten obligasjon om å si ifra først etter, Leverandørens eget skjønn. På tross av at det gjøres tiltak for å forsikre at farge, design og stil på Glamira-produktene på bildene på nettsiden er representative for originalproduktene, kan variasjoner forekomme som følge av tekniske begrensninger ved reproduksjon av farger på ditt datautstyr. Som følge av dette skal ikke Glamira, under noen omstendigheter holdes ansvarlig for feil eller unøyaktigheter ved bildene eller grafisk representasjon av produktene som vises på nettsiden. Dersom du har spørsmål om produktene, kan du selvsagt kontakte vår Kundeservice via epost at service@glamira.no.

(b) Bestillingsbekreftelse betyr at kjøperen godtar Vilkår og Betingelser i sin helhet. Alle bestillinger kan gjøres på nett på vår nettside. Transaksjonen er en bindende avtale for å konkludere en kjøpskontrakt av produktene. Ved å klikke lenken, "Send bestilling", i løpet av bestillingsprosessen på Glamira-nettsiden, vil kunden opprette en bindende bestilling for alle produktene i handlekurven. Denne bestillingen kan ikke endres eller avbrytes med unntak av ekspressbetingelsene i Vilkår og Betingelser

(c) Kunden vil bli informert via e-post så snart den innsendte bestillingen er mottatt. Vennligst merk: kvitteringen av denne første e-posten betyr ikke at avtalen er blitt konkludert. Avtalen blir konkludert ved å sende en bekreftelse av bestillingen eller ved at produktene er sendt ut for levering.

(d) Utsendelse av produktene av leverandøren erstatter også akseptering av bestillingen. Leverandøren reserverer rettigheten til å avslå bestillinger uten noen gitt grunn.

(e) Konklusjonen av bestillingen vil bli akseptert med reservasjonen, om feil eller unntak av levering til Leverandøren, til å ikke levere noen av produktene, eller bare deler av bestillingen.

Dette gjelder bare om leverandøren har konkludert en konkret sikret transaksjon som ikke er levert av deres underleverandør uten egen feil. Leverandøren vil gjøre alt innenfor rimelighetens grenser for å skaffe produktene. Om varene ikke kan skaffes, vil Glamira med en gang refundere all betaling som de allerede kan ha mottatt. Om produktene er utilgjengelige eller bare delvis tilgjengelig vil kunden bli informert øyeblikkelig.

(f) Etter at kontrakten er blitt konkludert – og om produktene er blitt elektronisk bestilt – vil teksten i kontrakten samt de lovlig bindende vilkårene og betingelsene bli sendt til kunden via e-post. Data registrert av nettsiden gir bevis for hele transaksjonen mellom Glamira og dets kunder. I tvisttilfeller mellom Glamira og én av dets kunder vedrørende en transaksjon gjort på nettsiden, vil data registrert av Glamira ansees som uomtvistelig bevis for innhold av transaksjonen.

3. Bevaring av eiendomsrett og tilbaketrekking

(a) Med hensyn til kunder: Bestilte produkter forblir leverandørens eiendom inntil betaling i sin helhet er gjort.

Med hensyn til entreprenører: Leverandøren skal beholde eiendomsretten til varene helt til fullt oppgjør av alle krav som oppstår i et pågående forretningssamarbeid.

(b) Om et brudd av kontrakten oppstår på kundens side (spesielt på grunn av mislighold i betaling, forfalskning av informasjon angående kredittverdt, eller lovlige forhandlinger eller begynnelse av konkursbehandling mot kundens eiendom) har leverandøren rett til å trekke seg fra kontrakten og kreve returnering av varene når som helst om kunden har mislykkes i å oppgi – eller bare har oppgitt delvis – betaling av de bestilte produktene.

(c) Entreprenøren har rett til å selge de beholdte produktene på nytt etter riktige forretningsforhold; men han tildeler allerede nå all gjeld til leverandøren; beløpet vil bli det siste beløpet i fakturaen inkludert alle kostnader som oppsto når han solgte varene på nytt til kunden eller en tredjepart. Leverandøren aksepterer overføringen. Etter fullføringen av oppgaven, skal leverandøren ha retten til å inndrive fordringen. Leverandøren reserverer rettigheten til å innføre dette kravet om kjøperen håndterer hans/hennes forpliktelser feil eller utsetter betalingen.

(d) Etter forespørsel fra kunden, er leverandøren pålagt å frigjøre sikkerhet til den grad realiserbar verdi overgår kontoer mottatt av oss fra kjøperen med mer enn 10%. Men, leverandøren reserverer seg retten til å velge hvilke sikkerheter som frigjøres.

4. Priser og Betaling

(a) Alle priser kan forandres. Beregning av priser baseres på prislisten og avslag som gjelder for leveringsdagen, eller tjenester og moms (mva) som beregnet av leverandøren.

(b) Angående langdistansekontrakter: Alle tilleggsgebyrer til sending vil legges til, som indikert i oversikten over fraktkostnader (se Forsendelse, Del 6 av disse vilkårene og betingelsene). Denne summen vil være betalbar av kunden i tillegg til pris, inkludert skatter, for produktene bestilt.

(c) Kunden skal bare ha rettigheten til å motregne der motkrav er blitt gyldig etablert, samsvarsuttalelser som leverandøren ikke nekter på. Kunden kan bare bruke retten til å nekte ytelse hvor hans/hennes motkrav kommer fra det samme kontraktsforholdet.

(d) I tilfelle det oppstår et feil med prisen eller med produkt informasjonen grunnet typografisk eller systemfeil, forbeholder GLAMIRA retten til å kansellere hvilken som helst bestilling uten videre obligasjon mot kunden, selv etter bestillingsbekreftelse eller forsendelsesinformasjon.

5. Betalingsalternativer og fraktkostnader

(a) Kunden kan betale med alle store kredittkort, inkludert Visa, Mastercard og American Express. PayPal og Forhåndsbetaling godtas også. Leverandøren reserverer retten til å utelate spesifikke betalingsmetoder.

(b) Kredittkort og Paypal betalinger blir belastet i Norske Kroner (NOK).

(c) Angående betaling gjennom PayPal: Kunder burde registrere seg hos paypal.no. Ved å velge PayPal som betalingsmetode sier kunden seg ening i Vilkår og Betingelser for PayPal. Om det ikke finnes en annen avtale, eller om ikke annet er nevnt i produktbeskrivelsen, vil produktene bli levert så snart hele beløpet er blitt overført til leverandørens PayPal konto.

(d) Fraktkostnader blir kalkulert som summen av leverandørens totale leveringsgebyrer. Ytterligere detaljer kan bli funnet under Fraktkostnader.

6. Frakt

(a) Dersom ikke annet er fastsatt inkluderer alle priser MVA (dersom gjeldende) og ikke frakt. Frakt og levering er gratis.. Vennligst merk at internasjonal tollavgift bør medregnes, siden dette kan føre til varierte fraktkostnader. I tilfeller der produkter returneres reserverer leverandøren seg retten til å belaste kunden en avgift på 200 kr. for frakt, dersom ikke returen mæter kravene som er nedfelt i Returpolicy.

(b) Ved tilfeller der Glamira-produkter ikke er tilgjengelig etter bestilling vil leverandøren bestille produktene så snart som mulig, informere kunden uten forsinkelse, og indikere den mulige leveringsdatoen. For å hjelpe med raskere levering blir disse produktene markert ved å bruke et trafikklys system. Produkter merket med leveringstid i grønt betyr at de er tilgjengelig på lager og/eller kan produseres på kort tid.

(c) Leverandøren reserverer rettigheten til – om omstendighetene tilsier dette – å levere bestillingen i flere deler. I disse tilfellet vil kundens beste bli tatt i betraktning og ingen ekstra kostnad vil forekomme.

7. Overføring av risiko

(a) Kunden er ansvarlig for å kontrollere de(t) leverte produktet/produktene umiddelbart ved levering for å avgjøre overensstemmelse med ordren. Hvis det er noe avvik bør kunden ikke akseptere pakken og bør beskrive eventuelle defekter (dvs. bevis for sabotasje, skadet produkt, manglende produkter eller gjenstander, eller produkter som er annerledes enn det som er bestilt og/eller indikert i forsendingsdokumentet) skriftlig direkte på pakkseddelen til leverandøren. Husk på at risikoen for tap av eller utilsiktet skade på det kjøpte objektet – inkludert under videresendte transaksjoner – overføres til kunden i det øyeblikket objektet overleveres.

(b) Når det kommer til entreprenørene: Risikoen av tap ved uhell, eller ødeleggelse, vil produktene bli overført til entreprenøren når det blir overført, eller om det gjelder videresendte transaksjoner, når produktene blir gitt til en transportør eller til noen andre parter som står for frakten.

Nektelse fra enten kunden eller entreprenøren til å akseptere leveringen av varen vil uansett bli sett på som en overgivelse.

(c) Etter at du er ferdig med å med å legge inn din bestilling, inkludert siden for produkt detaljer og siden for kassen, vær obs på at produktprisen angitt i e-postbekreftelsen du mottar ikke inkluderer "tollavgifter" (hvis det er noen) lagt til for eksport og import i ditt land.Ved å legge inn en bestilling bekrefter man en ubetinget avtale om at kunden er ansvarlig for betaling av ekstra avgifter som kan oppstå.

8.  Kundens rett til å returnere

(a) Avbrytelsesregelen

(i) Dersom leverandøren ikke kan måte forhåndsbestemt leveringsdato skal han informere kunden innen rimelig tid. Ved tilfeller av avbrytelser i forretningsdrift hos leverandøren, som leverandøren ikke er ansvarlig for, eller avbrytelser hos underleverandører, vil leveringstiden utvides i henhold til lengden på avbrytelsene. Kunden har rett til å trekke seg fra kontrakten uten å gi grunn ved å returnere produktene og sende in Returordreskjema til leverandøren innen en periode på 60 dager etter mottak av produktene i en tilstand overens med Returpolicy. Unntak kan imidlertid forekomme for produkter som har blitt produsert i henhold til kundespesifikasjoner eller som har blitt skreddersydd til kundens spesifikke krav.

(ii)Perioden begynner når leverandøren har mottatt kundens skriftlige instruksjoner til å avbryte bestillingen (om en bestilling blir sendt i flere separate deler, begynner ikke tidsperioden før de mottar den første delen av bestillingen) og ikke før leverandøren har møtt deres informasjonsplikter og andre rettslige plikter. For at tilbakesendelsen kan skje uten forsinkelser er det viktig å sende din forespørsel og produkter innen den gitte tiden.

(b) Returneringens konsekvenser:

(i) For å avslutte en suksessfull returnering, må alle produkter eller midler som har blitt forhandlet mellom de to partene gjennom transaksjonen bli returnert, og alle fordeler oppnådd må gis opp (f.eks. interesse). Om kunden ikke kan returnere produktene, eller bare kan returnere deler av dem, eller returnerer dem i en ødelagt tilstand vil kunden kreves å erstatte den fulle verdien av varene til leverandøren, om kunden brukte de kjøpte produktene i god tro, eller personlig fortjeneste på en uforenlig måte som ikke vil påvirke gyldigheten og effektiviteten av retten til å tilbakekalle blir kompromittert. Ingen erstatning vil kreves for varer som er blitt brukt for det de var ment for.

(ii) Returkostnadene skal betales av kunden. Leverandøren kan ikke godte returfrakt i tilfeller hvor pakken ikke er frankert eller ikke er frankert tilstrekkelig.

Leverandøren må sette i gang behandling av kundereturen innen 2-4 virkedager etter at produktet er mottat.

Leverandørene vil arrangere henting av enheter som ikke kan sendes med posten

Leverandøren må møte kravene til å refundere betalingen innen 30 dager etter at deklareringen av returnering er sendt, eller innen 30 dager etter at produktene er blitt returnert. Leverandøren er eneansvarlig å i avgjøre hvorvidt produktene er i original tilstand når de returneres til Glamira. Leverandøren skal ikke holdes ansvarlig for tap, feillevering eller for sen levering av produkter som kunden ønsker å levere, og derfor må kunden ta ansvaret for risikoen av valgt fraktmetode.

(iii) Returretten gjelder ikke for følgende produkter:

Produkter som har blitt produsert til kundens spesifikasjoner eller spesiallaget etter spesifikke krav og produkter som kan forringes raskt eller gå ut på dato passer ikke å sende tilbake.

9. Returneringer

(a) Om kunden er en fysisk person som legger inn en privat bestilling uten intensjoner som kan henføres til kommersielle grunner eller som selvstendig næringsdrivende, så er han/hun en kunde og har derfor krav på generelle rettigheter for tilbakekalling og retur som spesifisert nedenfor.

Ved å utøve rett til retur i henhold til Del 8 av disse vilkår og betingelser, må kunden returnere produktene i original tilstand og forpakning.

(b) Tilbaketrekking er gratis for kunden kun dersom produktene ikke er inngravert og ikke har noen form for tilpasninger og/eller spesifikasjoner.

10. Garanti

(a) Produkter tilbudt kan variere litt fra produktene som vises på bildet på internett innen rimelighetens grenser og det forventes at kunden undersøker produktinformasjon nøyaktig på forhånd før bestilling (se Del 2/a av disse Vilkårene og Betingelsene).

(b) Leverandøren kan til å begynne med velge mellom å kreve garanti gjennom påfølgende oppfyllelse gjennom reparasjoner eller erstatning av leveranse. Leverandøren har rett til å nekte den valgte typen oppfølgning om det bare er mulig til en urimelig pris og om den andre typen oppfølgning ikke fører til store ufordeler for kunden.

I tilfellet med entreprenører, vil leverandøren først velge en løsning eller erstatning for vår garanti på produktet.

(c) Om oppfølgningen ikke fungerer, vil kunden vanligvis kreve en reduksjon i godtgjørelsen eller avbrytelse av avtalen (returnering). Om det er snakk om små feil, har kunden ingen rettigheter til heving – begges interesser tatt i betraktning. I alle tilfeller av erstatningskrav mot kontraktpartneren kan kunden kreve erstatning for tapte utgifter i stedet for levering av bestillingen eller tjenesten som inngått av kunden i kvitteringen og som kunden fikk lov til å utføre. Om kunden krever erstatning på grunn av skader, gjelder ansvarsbegrensningen i Del 11/a av disse vilkår og betingelser.

(d) Kundens rettigheter ved tilfeller av mangler krever at kunden har møtt krav om undersøkelse og underrettelse tilstrekkelig. Kontrakthavere spesielt kreves å rapportere åpenbare feil på produkter tilbudt så snart som mulig innen to uker etter å ha mottatt produktene; ved å ikke gjøre dette vil føre til at garantien blir ugyldig. Punktlig utsendelse av de defekte produktene, eller rask underrettelse om at produktene er defekte vil bli akseptert som en gyldig melding så lenge dette blir gjort før tidsgrensen. Kontrakthaverne er ansvarlig for å sende ut alle de nødvendige notifikasjonene og spesielt å ta notater av defektene og datoen de oppsto, og rapportere skaden innen en rimelig tidsperiode.

(e) Om kjøperen er en entreprenør skal produsentens beskrivelse av produktet være det eneste kriteriet for å finne ut om produktenes kvalitet møter den krevde standarden. Ingen andre offentlige uttalelser, testimonier eller reklame fra produsenten vil bli akseptert av kontraktbindende beskrivelser av produktene.

(f) Garantiperioden for kunden er 2 år etter levering av produktene. Denne to års garantiperioden gjelder ikke om kunden med vilje latt har være å ta vare på produktene. Den ovenfor nevnte ansvarsbegrensningen gjelder ikke i tilfeller av tap som fataliteter, fysisk skade eller helseskade.

(g) Leverandøren lager ingen bindende garantier med kunden om ikke annet blir uttrykkelig avtalt. Produsentens garantier forblir uendret.

11. Ansvarsbegrensninger

(a) Ved tilfeller av uaktsomme brudd på obligasjon skal leverandørens ansvar og ansvaret til underleverandører begrenset til forutsigbare, kontraktstypisk, umiddelbar gjennomsnitt med tanke på produkttypen. Dette skal også gjelde i tilfeller med mindre overtredelser av obligasjoner av leverandørens lovlige representative eller agenter. Leverandøren skal ikke være ansvarlig i tilfeller av ordinære uaktsomme brudd av kontraktobligasjonene. Leverandørens skal være ansvarlig for brudd av de kontraktive lovlige posisjonene til kunden. Kontraktive lovlige posisjoner er hvor kontrakten må se til signaturene for å ha sin fulle mening. Leverandøren skal også være ansvarlig for all overtredelse av disse obligasjonene som igangsetter kontrakten ifølge forhåndsreglene og som brukeren regelmessig har tillitt til.

12. PERSONVERNREGLER*

Vennligst les hele teksten til våre Personvernregler , som her oppsummeres nøye før du bruker denne nettsiden. Når du sender inn informasjon til eller gjennom nettstedet, samtykker du i innsamling, behandling og oppbevaring av informasjonen som beskrevet i personvernreglene.

GLAMIRA behandler dine personopplysninger i samsvar med kravene i (EU) 2016/679 - Generell databeskyttelsesforordning (GDPR), EU-U.S. Privacy Shield Framework samt dagens innenlands databeskyttelseslovgivning.

Kategorier personopplysninger som GLAMIRA behandler

 • Din kontaktinformasjon - navn, postadresse, mobil- eller telefonnummer, e-postadresse
 • Din IP-adresse
 • Kjøpsdetaljer inkludert betalingsmetode og transaksjonsnummer
 • Ordrehistorikk
 • Kundeserviceinformasjon - all form for kommunikasjon og korrespondanse mellom deg og vår kundeserviceavdeling.
 • I unntakstilfeller kan det være nødvendig å gi oss ytterligere opplysninger om din ID, for å bekrefte identiteten din.
 • I unntakstilfeller kan vi be deg til å sende oss dine bilder, videoer eller andre relaterte ting hvis du erklærer at du ønsker å delta i en av våre tombolaer, kampanjer eller andre arrangementer.
 • GLAMIRA forbeholder seg retten til å sende alle sine kunder en invitasjon til å delta i spørreundersøkelser. Deltakelse er alltid valgfritt.
 • GLAMIRA behandler eller lagrer ikke data fra bankkort eller andre finansielle instrumenter.

Lovmessig behandling

 • GGLAMIRA behandler dine personlige data som er nødvendige for utførelsen av kontrakten.
 • GLAMIRA behandler dine personlige data som er nødvendige for å oppfylle kravene til skatt, finansiell eller annen innenlandsk lovgivning.

Vi behandler dine personlige data for følgende formål:

 • Med sikte på nøyaktig og korrekt utførelse og levering av bestillingen.
 • For formålet om klar og nøyaktig kommunikasjon med deg om statusen på bestillingen.
 • Med formålet garanti i garantiperioden for produktene
 • For formålet kundetilfredshet og lojalitetsprogrammer
 • For å opprettholde kravene i skatte- og regnskapslovgivning - å erklære og holde regnskap med vårt salg.
 • I eksepsjonelle tilfeller kan GLAMIRA behandle ytterligere identifikasjonsinformasjon fra deg for å unngå økonomisk svindel eller identitetstyveri.
 • Som et unntak kan GLAMIRA behandle tilleggsdata som bilder, videoer og andre medier, for ulike kampanjer eller lotterier, men bare i tilfeller der kundene deltar i disse hendelsene.
 • For å kunne sende vårt nyhetsbrev og salgsmateriale, men kun i tilfeller der kundene gir sitt samtykke til det.

Tidsperiode dine personopplysninger blir lagret:

GLAMIRA lagrer dine personlige data, som du har sendt inn under kontoregistreringen på nettstedet vårt, så lenge kontoen din fortsatt er aktiv.

GLAMIRA lagrer dine personlige data under produksjon og levering av produkter i tillegg til tidsperioden spesifisert i Retur-Regler for mulig retur og produktgaranti, men ikke lenger enn 2 år eller lengre enn garantitiden.

Hvis vi krever ytterligere data for å bekrefte identiteten din, lagrer vi disse dataene til det lovlige kravet om å beholde disse dataene ikke lenger er gyldig.

Ved innsamling av personopplysninger i forbindelse med bestemte kampanjer, lotterier og andre kampanjer, skal behandlingsperioden spesifiseres i alle tilfeller, og deltakerne skal informeres om det.

Potensielle mottakere av dine personlige data:

GLAMIRA gir ikke dine personopplysninger til tredjeparter, med mindre det er lovlig å gjøre det eller unntatt driftsbehovene som er oppført nedenfor:

GLAMIRA gir ditt navn, adresse og telefonnummer til transportfirmaet som leverer produktet.

I ekstraordinære tilfeller kan GLAMIRA bekrefte dine personlige opplysninger med leverandører av betalingstjenester, for å unngå økonomisk svindel eller identitetstyveri.

GLAMIRA overfører nødvendige personopplysninger til regnskapsleverandører, samt skatt og andre offentlige myndigheter når spesifikk lovgivning krever dette.

Dine rettigheter som data subjekt - når som helst har du rett til å:

 • Få tilgang til dine personlige data som GLAMIRA-behandler, også å motta en kopi av dem
 • Be om sletting av personopplysninger om deg (rett til å bli glemt) hvis du mener at det ikke lenger er nødvendig for det formål det ble samlet eller behandlet for. Vær oppmerksom på at denne rett ikke kan utøves i tilfelle av at en spesiell lov uttrykkelig gir fast tidsbegrensning.
 • Be om korrigering av unøyaktige personopplysninger i tilfeller der de ikke samsvarer med sannheten.
 • For å bruke de ovennevnte rettighetene, send oss en e-postmelding med forespørselen din på vår kontaktside eller en epost til service@glamira.no. Vi vil svare deg innen kort tid.
 • Når som helst du er redd for at dine rettigheter blir krenket, har du rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet som nevnt under.

Våre anbefalinger til deg angående dine personopplysninger:

 • Hold passordet ditt sikkert og ikke del det med noen.
 • Hvis du bruker en offentlig datamaskin (på et bibliotek eller internettkafé), må du alltid være sikker på at du logger deg ut av kontoen din før du slår av datamaskinen.
 • GLAMIRA garanterer at vi ikke kontakter noen andre tredjeparter enn de som er nevnt i disse personvernreglene angående bestillingen din.
 • GLAMIRA garanterer at vi ikke krever at våre kunder skal utlevere sitt passord for bruk av nettstedet. GLAMIRA krever ikke at våre kunder skal utlevere data fra bankkontoer eller andre finansielle instrumenter. Enhver forespørsel som gjøres til deg via telefon, chat eller e-post, bør ignoreres.

Hvis noen har sendt en slik forespørsel til deg, vennligst kontakt og informer GLAMIRA umiddelbart.

Hvordan beskytter vi dine personlige data?

GLAMIRA sikrer at vi har tatt alle administrative, tekniske og fysiske tiltak for å beskytte dine personlige data mot utilsiktet, ulovlig eller uautorisert destruksjon, tap, tilgang, avsløring eller bruk.

GLAMIRA har vedtatt sine egne interne etiske regler for behandling av personopplysninger, og våre ansatte har gjennomgått spesialopplæring om prinsippene og retten til beskyttelse av personopplysninger og selskapets grunnleggende forpliktelser i forhold til GDPR

Vi sikrer våre nettsider og andre systemer ved bruk av tekniske og organisatoriske tiltak mot tap, ødeleggelse, tilgang, modifikasjon eller distribusjon av dataene dine av uautoriserte personer. Til tross for de vanlige kontrollene er det ikke mulig å fullstendig beskytte mot alle trusler.

Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personlige data?

Alle selskaper fra GLAMIRA-gruppen opererer som fellesadministratorer i henhold til GDPR - (EU) 2016/679 - Art. 26

Alle selskaper fra GLAMIRA-gruppen behandler personlige data fra våre kunder i henhold til en særskilt inngått avtale mellom oss. Vi samler de samme kategoriene av personopplysninger fra våre kunder. Vi bruker dem kun med det formål som er angitt i disse personvernreglene. GLAMIRA sikrer at alle selskaper i konsernet har tatt de samme tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personlige data.

Ansvarlig for behandling av dine personlige data som vår kunde er:

Ditt Land

Ansvarlig for behandling av dine personlige data

Nettsted og kontakt

Spesialmyndighet hvor du kan sende inn klage

Tyskland
Østerrike
Sverige
Belgia
Nederland
Italia
Ungarn
Spania
Romania
Polen
Slovakia
Irland
Litauen
Portugal

GLAMIRA GmbH - Sontraer Straße 19, 60386, Frankfurt, Tyskland

https://www.glamira.de
e-post: service@glamira.de

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30 53117 Bonn
e-post: poststelle@bfdi.bund.de
Website: http://www.bfdi.bund.de/ Kompetansen for klager er delt mellom ulike tilsynsorganer for databeskyttelse i Tyskland. Listen er oppgitt her https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Bulgaria
Kroatia
Tsjekkisk Republikk
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Latvia
Malta
Slovenia
San Marino
Vatikanstaten
Brasil
Meksikansk
Argentina
Colombia
Peru
Bolivia
Ecuador
Honduras
den dominikanske republikk
Guatemala
Costa Rica
Uruguay
Chile
Kina
Japan
Moldovia
Singapore
Nye Zeland
Montenegro
Vietnamesisk
India
De forente arabiske emirater
Sør-Afrika
Hong Kong
Serbia
Canada

GLMR EOOD Blvd. Andrei Lyapchev №1A, 1756, Sofia, Bulgaria

https://www.glamira.bg
service@glamira.bg

Kommisjon for beskyttelse av personopplysninger - https://www.cpdp.bg/

Sveits
Liechtenstein

GLAMIRA CH GMBH Frauenfelderstrasse 31 8555, Müllheim Dorf, Sveits

https://www.glamira.ch/
service@glamira.ch

Føderale DP og Informasjonskommissær - https://www.edoeb.admin.ch

Australia

GLAMIRA Australia PTY Limited Level 35, Tower One Barangaroo, International Towers 100 Barangaroo Avenue Sydney, NSW 2000 Australia

https://www.glamira.com.au
service@glamira.com.au

Australsk informasjons-kommissær - https://www.oaic.gov.au/

USA
Grønland
Fransk Guiana
Guadeloupe
Martinique
Britiske Jomfruøyene
Turks og Caicos
Saint Pierre og Miquelon
Færøyene
Gibraltar
Cook Islands
Kiribati
Marshalløyene
Mikronesiaføderasjonen
Nauru
Palau
Fransk Polynesia

GLAMIRA INC
1321 Edgewater Dr Suite 5
Orlando, FL 32804, USA

https://www.glamira.com/
service@glamira.com

Federal Trade Commission (FTC) - https://ftccomplaintassistant.gov

Tyrkia

Glamira Internet ve Kuyumculuk San. Tic. A.S
Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcular Sk. Port Plaza
Bahçelievler / İstanbul, Tyrkia

https://www.glamira.com.tr

Personvernmyndighet https://www.kvkk.gov.tr/

Norge

Glamira Norge AS
Sørkedalsveien 6, 0306 Oslo, Norge

https://www.glamira.no

Storbrittania

GLAMIRA UK LTD 
1 Fore Street Avenue London EC2Y 9DT, Storbrittania

https://www.glamira.co.uk/ 

13. Endring av de Generelle Vilkår og Betingelser

(a) Leverandøren reserverer rettigheten til å endre disse Generelle Vilkårene og Betingelsene når som helst ved å gi kunden et minimum på 2 ukers forvarsel før endringene skal gjelde. Denne forvarselen vil ta form som offentliggjørelsen av de endrede Generelle Vilkårene og Betingelsene med datoen for når endringene vil tre i kraft.

(b) Om kunden ikke registrerer hans eller hennes motstand til endringene innen 2 uker etter offentliggjøringen vil de foreslåtte vilkårene og betingelsene bli ansett som akseptert. Vennligst merk: den 2 ukers notifikasjonsperioden vil bli strengt etterfulgt.

14. Sluttbestemmelser

(a) Lovene til den Forbundsrepublikken Tyskland gjelder, med unntak av FN- lov om kjøp. For kunder som ikke blir med i kontrakten for profesjonelle eller kommersielle formål gjelder disse lovene bare om beskyttelsen gitt av de obligatoriske bestemmelsene i statens lovgivning der kunden har sitt vanlige bosted ikke er trukket tilbake.

(b) Om kunden er en bedriftsperson, en lovlig enhet under offentlig lov, eller offentlig særskilte eiendeler, det eksklusive vernetinget i eventualiteten av en kontrakttvist er en kompetent domstol i leverandørens bedrifts territoriet, om ikke en alternativ jurisdiksjon blir avtalt. Leverandøren reserverer også rettigheten til å saksøke entreprenøren i hans hjem eller virksomhetsdomstol.