Laster...

Etiske Kilder

GLAMIRA har sterke forhold til etikk, og vi respekterer menneskerettigheter, universelle sivile friheter og grunnleggende friheter utover lokale vaner. Vi forplikter oss til å sikre integriteten til kildene våre og opprettholder høye standarder for sosialt- og miljømessig ansvar.

GLAMIRA henter kun diamanter fra land som er fullstendige medlemmer av Kimberley Process Certification Scheme (KPCS). KPCS er et internasjonalt obeserveringssystem som er opprettet for å eliminere flyten av «konfliktdiamanter» når det kommer til import og eksport av ubehandlede diamanter. Kimberley-prosessen krever en grundig kontroll av at medlemmene sine ikke finansierer vold utøvd av opprørsgrupper.

Om Kimberley-prosessen:

Kimberley-prosessen ble opprettet når diamant-produserende stater i den sørlige delen av Afrika, møttes i Kimberley, Sør Afrika i mai 2000, og har vært i drift siden 2003. Prosessen er åpen for alle land, og i 2013 hadde den 54 medlemmer som representerte 81 land fra hele verden, fra EU til USA. Det er et initiativ fra sivilsamfunnet, og implementerer kravene som skal hindre strømmen av konfliktdiamanter fra konflikts soner som defineres av FN.

Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) garanterer at en ubehandlet diamant som krysser internasjonale grenser mellom to medlemsland er "konfliktfri".

GLAMIRA sertifiserer at alle diamanter er kjøpt på grunnlag av skriftlige garantier fra leverandørene som er i samsvar med Kimberley-prosessen.

Les mer om Kimberley-prosessen:
http://www.kimberleyprocess.com/home/index_en.html/

Etiske kilder for palladium og platina

GLAMIRA sine leverandører av palladium og platina er pålagt å stille krav og overholde at innkjøpene er garanter konfliktfrie. Alle Glamira sine leverandører må følge de gjeldende lovene for HMS, etiske handelsstandarder og arbeidsforhold. Det benyttes kun sertifisert palladium og platina i produksjon av GLAMIRA sine produkter.

Ønsker du å vite mer om sertifisering av kilder, kan du kontakte kundeservice.