JURIDISK MEDDELELSE

Salg & Distribusjon: Leverandør og kontraktspartner til Kjøper for bestillinger via www.glamira.no is GLAMIRA INTERNET A.S. - Istanbul - Turkey
Ansvarlig for Server & Hosting Administrasjon: GLAMIRA Inc. - 5th Avenue - New York - USA
Ansvarlig for Design & Utvikling: GLAMIRA GmbH - Neu Ulm - Germany
Ansvarlig for Teknisk Vedlikehold: GLAMIRA Australia PTY Limited - Barangaroo Sydney - Australia
Ansvarlig for Innhold: GLAMIRA GmbH - Neu Ulm - Germany
Ansvarlig for Digital Markedsføring: GLAMIRA INTERNET A.S. - Istanbul - Turkey

Informasjon om lenkene på nettsiden

På denne siden vil du finne linker til andre sider på internettet. Vi har ingen innflytelse på designet og innholdet på disse sidene og godkjenner ikke slikt innhold..

Vi er bare ansvarlige for disse eksterne sidene, om vi er klar over dem (dvs. om dette også er ulovlig eller kriminelt innhold) og om det er teknisk mulig og fornuftig å begrense deres bruk.

Linker er dynamiske referanser. Om vi finner ut at et tilbud som blir gitt via en link fører til et ansvar i følge sivile lover eller straffeskyld, vil vi fjerne referansen til dette tilbudet hvor dette er teknisk mulig og rimelig.